جوشغون نور، در طول فعالیت تخصصی خود در تامین و اجرای سیستم های روشنایی بسیاری از پروژه های استانی و ملی و نیز کارخانجات و ادارات و موسسات و بانکها و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی به طور مستقل فعالیت داشته است؛ چند دهه فعالیت مستمر خود نشان از بالندگی و پاسخگویی مناسب به نیازهای روز و متقابلا اعتماد و رضایتمندی طرفهای کاری و متقاضیان است، چرا که از روز نخست مشتری مداری سرلوحه شرکت جوشغون نور بوده است.

در این راستا بخشی از پروژه های اجرا  شده به صورت اجمالی اشاره می گردد:

ردیفعنوان پروژهمحل اجراکنسول بیمارستانیسیستم گازهای طبّیسیستم روشنایی
1بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع)دانشگاه علوم پزشکی تبریزتبریز+-+
2بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی وتحقیقاتی قلب و عروق شهید مدنی تبریزتبریز+-+
3دانشگاه 11هزار مترمربع علوم پایه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیلاردبیل+-+
4بیمارستان بین المللی تبریزتبریز+++
5بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی الزهرا - دانشگاه علوم پزشکی تبریزتبریز+++
6بیمارستان 522 ارتشتبریز+-+
7بیمارستان شهید قاضی طباطباییتبریز+-+
8بیمارستان و مرکز آموزشی و درمانی شهدا - دانشگاه علوم پزشکی تبریزتبریز+-+
9بیمارستان شفاتبریز+-+
10بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبودتبریز+-+
11بیمارستان خصوصی شمستبریز+-+
12بیمارستان شهید محلاتیتبریز+-+
13بیمارستان امام سجاد(ع)تبریز+-+
14بیمارستان خصوصی شهریارتبریز+-+
15دندانپزشکی دانشگاه آزادتبریز--+
16بيمارستان زكريا - دانشگاه آزاد اسلامي تبريزتبریز--+
17بیمارستان مردانی آذرتبریزـ-+
18بیمارستان فارابیملکان+-+
19دانشکده دندانپزشکی ارومیهـ++
20بیمارستان نبی اکرمارومیه - اشنویهـ+-
21بیمارستان 64 تخته خوابی شهداءارومیه - تکابـ-+
22بیمارستان خیریه امید ارومیهـ-+
23بیمارستان خصوصی نورنجاتتبریز+-+
24بیمارستان شمسارومیه +-+
25بیمارستان سیناتبریزـ-+
26بیمارستان دیالیزتبریز+++
27بیمارستان دندانپزشکی - دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تبریزتبریز+-+
28بیمارستان و مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره)ارومیه+-+
29بیمارستان شهید قلی پوربوکانـ-+
30بیمارستان 217 تخت خوابی خویخوی+-+
31کلینیک تخصصی وفوق تخصصی شیخ الرئیس تبریزتبریز--+
32بیمارستان استاد عالی نسبتبریز--+
33بیمارستان 29 بهمنتبریز+-+
34بیمارستان و مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی دکتر شریعتی - دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهران+--
35سازمان پزشکي قانوني کشورسراسریـ-+
36بیمارستان 96 تخت خوابیبستان آباد+-+
37بیمارستان 96 تخت خوابیخلخال+-+
38بیمارستان 96 تخت خوابیهریس+-+
39بیمارستان 96 تخت خوابیبناب+-+
40بیمارستان 32 تخت خوابیاردبیل ، شهر کوثر+-+
41بیمارستان ضیائیان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهرانتهران+--
42بیمارستان امام خمینی اسکو+--
43بیمارستان باقرالعلوم اهر+++
44بیمارستان عبّاسیمیاندآب-+-
45درمانگاه تامین اجتماعینقده-+-
46بیمارستان امام خمینیکلیبر+-+
47درمانگاه سینااشنویه-+-
48بیمارستان راثیشاهین دژـ+-
49بیمارستان حکیمسلماس-+-
50درمانگاه تخصصی تامین اجتماعیشبستر-+-
51درمانگاه تامین اجتماعیبناب-+-
52درمانگاه ویژه سراب (دکتر نظیری)سراب-+-
53درمانگاه مرندمرند-+-
54کلینیک دکتر قمری++-
55سازمان قطار شهری (مترو)تبریز و حومهـ-+
56فرودگاه بین المللی شهید مدنیتبریزـ-+
57شرکت راه آهنتبریزـ-+
58شرکت کارخانجات سیمان صوفیانصوفیانـ-+
59شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقیدر سطح استانـ-+
60اداره کل نوسازی مدارساستان آذربایجان شرقیـ-+
61جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) استان تهرانتهران - تجریش - شمیران و ...ـ-+
62جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG)بندرعباسـ-+
63جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) بوشهرعسلویه و...ـ-+
64جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG)گیلانزیباکنار و...ـ-+
65جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) مازندرانآمل- بابل و..ـ-+
66جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) خراسان جنوبیطبس و...ـ-+
67جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) خوزستاناهواز- بهبهان و...ـ-+
68جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) آذربایجان غربیارومیه - میاندوآب - پیرانشهر - مهاباد و ...--+
69جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) استان اصفهاناصفهان - کوه رنگ - شهرکرد و ...--+
70دانشگاه تبریز و مراکز مربوطهتبریز--+
71اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان غربیدر سطح استان--+
72دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و مراکز مربوطهتبریز و ...--+
73دانشگاه تربیت معلم آذربایجانآذرشهر--+
74شعباتی از بانک مسکندر سطح استان--+
75شعباتی از بانک رفاهدر سطح استان--+
76شرکت گاز استان آذربایجان شرقیدر سطح استان--+
77کتابخانه ملّی تبریزتبریز--+
78شعباتی از بانک ملّیدر سطح استان--+
79شعباتی از بانک تجارتدر سطح استان--+
80شعباتی از بانک ملّتدر سطح استان--+
81شعباتی از بانک سپهدر سطح استان--+
82شعباتی از بانک صادراتدر سطح استان--+
83مصلای بزرگ تبریزتبریز--+
84پروژه ساختمان دارایی (مجموعه مالیات بر ارزش افزوده)پارس آباد--+
85اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیلدر سطح استان--+
86شهرک های خانه سازی مسکن و شهرسازی ایراندر سطح استان--+
87مجتمع مسکونی ، آپارتمانی ائل گلیتبریز--+
88صنایع فولاد نابشهرک صنعتی شهید سلیمی(آذرشهر)--+
89صنایع غذایی شیرین عسلشهرک صنعتی شهید سلیمی(آذرشهر)--+
90جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) استان یزدیزد و ...--+
91جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) استان خراسانمشهد - تای باد - تربت حیدریه - تربتجام - خواف - سنگان و ...--+
92جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) استان لرستانخرم آباد - الیگودرز - الشتر و ...--+
93جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) استانکرمانشاهکنگاور و ...--+
94جايگاه هاي سوختگيري گاز فشرده طبيعي( CNG) استان کردستانسنندج - پیرانشهر - دیوان دره و ...--+
95بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی کودکان دانشگاه علوم پزشكي تبريزتبریز+++
96بیمارستان فاطمیه شبستر-+-
97مرکز ثبت اسناد غرب تبریزتبریز--+
98
99

پروژه های انجام شدهدسته بندی نشدهسوابق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.