گذری اجمالی به برخی از پروژه هایی که شرکت جوشغون نور در اجرای آنها مشارکت داشته است:

ردیفنام پروژهمحل پروژهکنسول بیمارستانیسیستم روشنایی
1بیمارستان صاحب الزمان (عج)
بندر عباس+ـ
2بیمارستان امام جعفر صادق(ع)-دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدمیبد+ـ
3بیمارستان ضیایی-دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزداردکان+ـ
4بیمارستان 502 ارتشتهران+ـ
5بیمارستان 523ارتشارومیه+ـ
6بیمارستان شهید مصطفی خمینیتهران+ـ
7 بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س)مهریز- یزد+ـ
8بیمارستان شهید دکتر رحیمی- سازمان تامین اجتماعی خراسان جنوبیبیرجند+ـ
9بیمارستان محمد صادق افشار -دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدیزد+ـ
10بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)قم+ـ
11بیمارستان و مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیبیرجند+ـ
12بیمارستان و بیمارستان امام خمینی (ره)-دانشگاه علوم پزشکی مازندراننور+ـ
13بیمارستان و مرکز آموزشی و درمانی قدس-دانشگاه علوم پزشکی قزوینقزوین+ـ
14بیمارستان خانوادهتهران+ـ
15بیمارستان شهید بهشتی تفت-دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدتفت- یزد+ـ
16بیمارستان خاتم الانبیا-دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدابر کوه+ـ
17بیمارستان شهید صدوقی-دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدیزد+ـ
18کلینیک آریان ماژنبابلسر+ـ
19بیمارستان و مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی-دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهران+ـ
20درمانگاه موسی ابن جعفر تربت حیدریه+ـ
21بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مردمتهران+ـ
22بیمارستان شهید-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازسوسنگرد+ـ
23بیمارستان شهدای یافت آبادتهران+ـ
24بیمارستان حضرت فاطمه یوسف آبادتهران+ـ
25کلینیک خیریه المهدیتهران+ـ
26بیمارستان خصوصی باهر تهران+ـ
27بیمارستان ولی عصر(عح)- سازمان تامین اجتماعیقائم شهر+ـ
28بیمارستان شهید مطهری- دانشگاه علوم پزشکی ارومیهارومیه+ـ
29کانکس سازی علویپروژه های سراسری جایگاه های سوختگیری گاز فشرده طبیعیـ+
30مرکز آموزشی درمانی شهدای قمقم+-

پروژه های انجام شدهسوابق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.