تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

تجهیزات، ملزومات و وسایل پزشكی

ملزومات، دستگاه ­ها و تجهيزات پزشكی، دندانپزشكی و آزمايشگاهی که به طور عام ” تجهيزات و ملزومات پزشكی” ناميده مي­شوند، شامل:
هر گونه کالا، وسايل، ابزار، لوازم، ماشين ­آلات، کاشتني­ها، مواد، معرف­ها و کاليبراتورهای آزمايشگاهی و نرم افزارها هستند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید شده برای انسان به تنهايی يا به صورت تلفيقی با ساير اقلام مرتبط به منظور دسترسی به يكی از اهداف ذيل عرضه مي­گردند:
– تشخيص، پايش، پيشگيری، درمان و يا کاهش بيماری.
– حمايت يا پشتيبانی از ادامه فرآيند حيات.
– کنترل و جلوگيری از بارداری.
– ايجاد فرآيند سترون کردن يا ضدعفونی و تميزکردن وسايل، محيط و پسماندهای پزشكی جهت انجام مطلوب اقدامات پزشكی، درمانی و بهداشتی.
– فراهم نمودن اطلاعات جهت نيل به اهداف پزشكی به کمك روشهای آزمايشگاهی بر روی نمونه­ های اخذ شده انسانی.
– تشخيص، پايش، درمان، تسكين، جبران و يا به تعويق انداختن آسيب يا معلوليت.
– تحقيق، بررسی، جايگزينی يا اصلاح فرآيندهای فيزيولوژيك يا آناتوميك.
تبصره 1
اين تعريف شامل موادی که تاثير اصلی يا هدف طراحی آنها بر بدن انسان بر پايه روشهای دارويی، ايمنی ­شناسی و يا متابوليكی و مواد ضدعفونی کننده و تميز کننده است نخواهد بود.
تبصره 2
کالاها، مواد، معرفها، کاليبراتورها، وسايل جمع ­آوری و نگهداری نمونه، مواد و محلولهای کنترل آزمايشگاهی و دندانپزشكی که تعريف قانونی دارو بر آنها مترتّب نگردد شامل تجهيزات و ملزومات پزشكی مي­باشند.
منبع : آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی، ابلاغیه اداره کل تجهیزات پزشکی

شرکت تولیدی صنعتی جوشغون نور با ارائه سیستمهای روشنایی و تجهیزات پزشکی مراکز آموزشی درمانی در ردیف تولید کننده مستقل داخلی دارای مجوز تولید و ارائه خدمات است.
تجهیزات پزشکی مراکز آموزشی درمانی ارائه شده توسط صنایع جوشغون عبارت از :
کنسولهای بیمارستانی بخشهای بستری و مراقبتهای ویژه و آتلت گازهای طبی و سیستم گازهای طبی و سیستمهای روشنایی عمومی و ویژه مراکز آموزشی درمانی

اطلاعاتکاتالوگمقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *